Get Adobe Flash player

Georganiseerde sport

Historie
De georganiseerde sport is van oudsher de enige organisatievorm waarbinnen mensen hun sport konden bedrijven. Het aanbieden van sport, gericht op deelname aan enige vorm van competitie, was tot de beginjaren 70 het enige doel. Na de tweede wereldoorlog werd sport als een belangrijk middel gezien om de weerbaarheid van het volk te vergroten.

De georganiseerde sport heeft, historisch gezien, dan ook een voorsprong op alle andere organisatievormen die inmiddels binnen de sportsector actief zijn.
Maar neigt het bij de georganiseerde sport, anno 2012, niet naar “de wet van de remmende voorsprong”?

Positie
Speelt de georganiseerde sport wel afdoende in op de snel veranderende maatschappij? Een veel groter aanbod op gebied van vrijetijdsbesteding (concurrentie), aanbod van andere vormen van sport, trendy en passend bij de hedendaagse sportconsument, maar ook met andere vormen van lidmaatschap.

Kansen
Maatwerk in Sport volgt ontwikkelingen in de sportsector op de voet en wil graag behulpzaam zijn het beantwoorden van vraagstukken binnen de georganiseerde sport. Ook willen wij daadwerkelijk een steentje bijdragen aan noodzakelijke veranderingsprocessen.

Wij zijn ervan overtuigd dat de georganiseerde sport een grote speler in de sportwereld kan blijven of zelfs haar participatie kan vergroten. Wij hebben het er graag over met u!