Get Adobe Flash player

Overheid

Overheid en sport is een steeds belangrijkere combinatie. Werd vanuit de jaren 80 de overheid vooral geassocieerd met sport in kader van “voorwaardenscheppend beleid”, waarbij met namen accommodaties een belangrijke beleidspijler waren, anno nu wordt, gestuurd vanuit de landelijke overheid, sport steeds vaker ingezet voor het behalen van maatschappelijke doelen.
Integratie, bestrijding obesitas, bevorderen sociale cohesie, versterking onderwijs, versterking buitenschoolse opvang zijn daar voorbeelden van.

In de afgelopen 10 jaar is vanuit de rijksoverheid, door middel van verschillende subsidieregelingen, een flinke impuls gegeven aan deze vernieuwde functie van sport.

Maatwerk in Sport is goed thuis in deze processen, met namen de georganiseerde sport ondersteunen bij de, ook voor hen, nieuwe taken. Hoewel sportverenigingen steeds meer doordrongen raken van deze rol, worstelen zij veelal met hun nieuwe taak. Dit terwijl de sport infrastructuur van verenigingen, met wat aanpassingen, uitstekend geschikt is om efficiënt en kostenbewust deze nieuwe maatschappelijk rol op zich te nemen.

Maatwerk in Sport heeft veel ervaring in deze processen:

  • - Nieuwe samenwerkingsverbanden opzetten tussen lokale organisaties
  • - Aanpassen sportverenigingen aan de veranderende rol
  • - Rolverdeling en juridische (financiële) structuur
  • - Subsidieregelingen
  • - Projectplannen
  • - E.d.

Wij bieden graag de helpende hand!